Kurumsal yapılar; farklı yaş dönemleri, kişisel özellikler, gelişim dönemleri, sosyo-kültürel çevrelerde bulunan kişilerden meydana gelen yapılardır. bu yapılarda kişilerin birbirleriyle olan etkileşimi sürekli haldedir. bu etkileşimden olumlu veya olumsuz şekilde etkilenen kurumların olumlu yönde gelişim sağlamaları için öncelikle ''bireysel gelişim'' büyük önem taşımaktadır.

     Bireysel ve grup terapilerinde kişisel gelişimi sağlayarak bireyin grup üyeleriyle olumlu ilişkiler kurabilmesi ve grup içinde karşılaşılan güçlüklerde daha yaratıcı çözüm bulabilmesi amaçlanmaktadır. Birey ve gruplarla başlayan değişim dolayısıyla kuruma da olumlu yönde gelişim gösterir ve kurumsal yapının da kazanımı haline gelir.

     İstenilen performansa ulaşmak için planlı bir gelişimi, iş verenin ve çalışanların vizyonu arasındaki uyumun sağlanması, performansların arttırılması ve geliştirilmesi yönünde; iş analizi, performans değerlendirme, personel seçme, eğitimler verme, çalışanların tutum ve düşüncelerini ölçme, problem tespiti ve çözüm bulunması gibi çalışmalar yaparak hedeflere kolay ulaşılmasını sağlar.

 

 * Psikolog M. Berk Karaoğlu Yıldız Holding bünyesinde Kurumsal Çalışma .... Eğitimi vermiştir.

 

 

Kurumsal Danışmanlık Dahilindeki Bazı Başlıklar

 

  • Ekip Bilinci ve Grup Performansı
  • Grup İçi Çatışma Çözümleri
  • Motivasyon Çalışmaları
  • Empati ve İletişimi Arttırmaya Yönelik Çalışmalar
  • Kurumsal Yapı Gelişimi
  • Endüstriyel Gelişim
  • Çalışan Verimliliği

 

 

 

 

 

 

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG BERK KARAOĞLU

ÖZEL BERK KARAOĞLU AİLE DANIŞMA MERKEZİ

 

 

Menü

Tüm hakları saklıdır. 2023

izmirterapist.com