Hayatın her alanında izler taşıyan davranış biliminden endüstriyel alanda da yararlanmaktayız. Kurumların üretkenliğini, verimliliğini, çalışanların iyiliğini ve refahını arttırmayı, korumayı amaçlar. Endüstri psikolojisi kurumun yapısı, tutumu iş grupları, kültürü, süreci, güdülenmesi vs. çalışanların iş tanımları, seçme, yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme gibi alanlardan oluşmakta gelişimi sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Endüstriyel danışmanlık kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır

  • Seçme Yerleştime(işe alım)Kurumlara alınan elemanların o işi etkin bir şekilde yapıp yapamayacağıyla ilgilenen, seçim yapan bölüm Seçme-Yerleştirme dir. Seçme-Yerleştirme alanında verilen bir kurumsal danışmanlık hizmetinde iş tanımı, profili, iş performansı ölçüt belirleme, psikolojik testler, biyografik formlar, görüşme, iş örnekleri, değerlendirme merkezleri gibi yöntemler uygulanarak yapılır.
  • Performans İyileştirme: Kurum içi terfii, kariyerde yükselme gibi konularda söz sahibi olan bölüm olan  İyileştirmeye verilecek danışmanlık hizmetinde şirket içindeki çalışanların çalışma verimliliğini hangi koşullarda arttırabilecekleri anlatılmakta ve süreci geçekleştirmektedir.
  • Takım Çalışması: Çalışanların birbiri ile uyumunu, iletişimini birlikte çalışmalarındaki verimliliği arttırmak için  önemlidir. 
  • Liderlik ya da Eğitim: Çalışanların kurumun etkinliğe ve başarısına katkı sağlamaları için ortam sağlama, anlayış geliştirme, güdüleme, fırsat yaratma gibi durumları meydana getirmek. Bu durumu sağlamaya çalışanlara eğitim vermek. 

      Tüm bu alanlarda çalışanın performansları izlenmekte ve çalışana geridönüşler yapılmaktadır. İşi en iyi yapan elemanlar belirlenip performans iyileştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Kurumiçinde çalışanların verimliliğini arttırmak esastır. Buna yönelik uygulanan eğitimler ve testler de performans arttırmayı büyük ölçüde desteklemektedir.

 

 

 

PSK. M. BERK KARAOĞLU

İZMİR TERAPİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

 

Menü

Tüm hakları saklıdır. 2023

izmirterapist.com